Mijn werkwijze

Hoe ziet een gemiddeld behandeling (altijd op afspraak) er nu uit?


Vanzelfsprekend starten we bij jouw 1e consult met een kennismaking en een verkennend gesprek.


Ik kijk vanuit mijn holistische visie naar de mens in zijn geheel.


Wat wil dat nu zeggen?


Jij en ik hebben binnen mijn massagetherapie niet alleen aandacht voor al het lichamelijke, maar ook voor het mentale, emotionele, sociale en spirituele deel van wie je bent. Deze delen staan met elkaar in verbinding en werken continu wel of niet goed samen.


In gezondheid is er een goede balans tussen lichaam en geest. Er is harmonie en de energie stroomt lekker door. Bij ziekte of lichamelijke klachten, stress, angst of andere problemen, is er sprake van disharmonie. Jij bent dan uit balans, Jouw energie stroomt niet goed door. Jouw lichaam liegt nooit. Het geeft dan een signaal door middel van een klacht of symptoom en vraagt op deze manier aandacht. Zo krijgt het signaal een waardevolle betekenis. Het wil jou namelijk iets duidelijk maken.

 


“In gezondheid is er een goede balans tussen lichaam en geest."


Ik nodig je uit om op mijn behandelbank te gaan liggen en ik ga naar de plekken op jouw lijf die corresponderen met jouw vraagstelling cq. klacht/symptoom en/of wensen tot verbetering. Ik vertrouw tijdens de massage tevens op mijn intuitie en ga naar de plek die de meeste aandacht vraagt.

De dialogen tussen jou en mij, waarnemingen en gevoelens en de innerlijke dialoog leiden tot een groter of versterkt of nieuw bewustzijn.


Het zelf genezend vermogen wordt door jou in gang gezet! Al binnen de massage, maar ook in de dagen en weken daarna.


In de vervolgconsulten kijken we uiteraard eerst terug op jouw ervaringen in de tussenliggende periode(n).


Op basis van deze eerste ervaring stellen jij en ik in overleg het verdere maar flexibele behandelplan vast.


Eerste consult duurt 1½ uur


“Wil je leren voelen hoe het met jou gaat?”
Bel 06-11392811 voor een eerste ontmoeting!